ป้ายผ้าดิบมาแรงมาก!!! บอกเลย 🤩

ป้ายคอตตอนสีครีม (ผ้าดิบ)
พิมพ์สีออฟเซต 1-2 สี
มีขนาดกว้าง 1-4 ซม
ความยาวต่อม้วน 100 เมตร

Linin


Varni


Rain forist


Rakjang


Others

ริบบิ้นผ้าดิบ ริบบิ้นผ้าดิบ
ริบบิ้นผ้าดิบ ริบบิ้นผ้าดิบ
ริบบิ้นผ้าดิบ ริบบิ้นผ้าดิบ
ริบบิ้นผ้าดิบ
ริบบิ้นผ้าดิบ ริบบิ้นผ้าดิบ
ริบบิ้นผ้าดิบ ริบบิ้นผ้าดิบ
ริบบิ้นผ้าดิบ ริบบิ้นผ้าดิบ
ริบบิ้นผ้าดิบ ริบบิ้นผ้าดิบ
ริบบิ้นผ้าดิบ ริบบิ้นผ้าดิบ
ริบบิ้นผ้าดิบ ริบบิ้นผ้าดิบ